รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่สนับสนุนการใช้งานร่วมกับ Internet Explorer 8 (IE8)

28/10/2553 10:10
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่สนับสนุนการใช้งานร่วมกับ Internet Explorer 8 (IE8) เนื่องจากมีปัญหาการทำงานร่วมกับ JQuery Interface และ Button Server Control ของ ASP.NET แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ตัวอื่นๆอาทิเช่น FireFox, Google Chrom, Internet Explorer 7 (IE7) เป็นต้น