รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถเพิ่มรูปภาพในเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ได้

27/10/2553 11:07
สามารถเพิ่มรูปภาพในเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ได้
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสามารถเพิ่มรูปภาพในเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ได้แล้ว โดยการอัพโหลดรูปภาพที่มีนามสกุล .jpg หรือ .png แนะนำให้รูปภาพดังกล่าวมีขนาด 620px X 220px