รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดให้บริการระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

27/10/2553 10:46
บริการระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
เปิดให้บริการระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้บริการระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติของภาควิชาฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 สำหรับคณาจารย์ นิสิต และบุคคลากร โดยมีการให้บริการ